Pasar do oír ao escoitar, do ver ao mirar, do pensamento á acción,
das promesas aos resultados, do presente ao futuro.